انتخاب شرکت کالا کودک توس به عنوان واحد نمونه استاندارد 1400

در آیین تجلیل از واحد نمونه استانی خراسان رضوی شرکت کالا کودک توس KKT به عنوان واحد نمونه استاندارد استان، اداره کل استاندارد خراسان رضوی انتخاب شد.
در مراسم گرامیداشت در روز جهانی استاندارد از جناب آقای حسن قاسمیان مقدم مدیر عامل کالا کودک توس ، به عنوان “واحد نمونه صنعتی کشور 1400” تجلیل و قدردانی شد.

ویدئو مراسم واحد نمونه استاندارد خراسان رضوی سال 1400


تصاویری از دریافت لوح تقدیر شرکت کالا کودک توس

گرامیداشت روز حسابدار و تجلیل از کارشناسان حسابداری شرکت کالا کودک توس