فروشگاه

تماس با ما

Kala Koodak Toos - KKT Company

کارخانه مشهد

ایران – مشهد – شهرک صنعتی توس – فاز 1 – بلوار کوشش شمالی – پلاک 441 کدپستی: 9185176344

info@kktco.ir

985135410270+ | 985135410269+

دفتر مرکزی فروش تهران

سعادت آباد ، بلوار دریا، خیابان صرافها، کوچه ۳۷، پلاک ۳۴، طبقه پنجم کد پستی: 1998813814

info@kktco.ir

982188693006+ | 982188566945+ | 982188683183+

***

کارخانه مشهد

ایران – مشهد – شهرک صنعتی توس – فاز 1 – بلوار کوشش شمالی – پلاک 441 کدپستی: 9185176344

info@kktco.ir

05135410269 - 05135410270

دفتر مرکزی فروش تهران

سعادت آباد ، بلوار دریا، خیابان صرافها، کوچه ۳۷، پلاک ۳۴، طبقه پنجم کد پستی: 1998813814

info@kktco.ir

02188693006 - 02188566945 - 02188683183

کارخانه مشهد

ایران – مشهد – شهرک صنعتی توس – فاز 1 – بلوار کوشش شمالی – پلاک 441
کدپستی: 9185176344

info@kktco.ir

05135410269 - 05135410270

دفتر مرکزی فروش تهران

سعادت آباد ، بلوار دریا، خیابان صرافها، کوچه ۳۷، پلاک ۳۴، طبقه پنجم
کد پستی: 1998813814

info@kktco.ir

02188693006 - 02188566945 - 02188683183