انتخاب شرکت کالا کودک توس به عنوان واحد نمونه صادر کننده استانی در سال 1401

در آیین تجلیل از واحد نمونه صادر کننده استانی خراسان رضوی شرکت کالا کودک توس KKT به عنوان واحد نمونه صادر کننده استانی 1401 استان خراسان رضوی انتخاب شد.
در مراسم گرامیداشت از جناب آقای حسن قاسمیان مقدم مدیر عامل کالا کودک توس ، به عنوان “واحد نمونه صادر کننده استانی در سال 1401” تجلیل و قدردانی شد.

تصاویری از دریافت لوح تقدیر شرکت کالا کودک توس به عنوان واحد نمونه صادر کننده استانی در سال 1401

انتخاب واحد نمونه تحقیق و توسعه در سال 1401